Trays

 • Silk Ivory Rectangular Tray

  Kiyasa Signature

  Silk

  Silk Ivory Rectangular Tray

  $125.00
 • Silk Bronze Rectangular Tray

  Kiyasa Signature

  Silk

  Silk Bronze Rectangular Tray

  $125.00
 • Silk Gold Rectangular Tray

  Kiyasa Signature

  Silk

  Silk Gold Rectangular Tray

  $125.00
 • Rectangular White Tray with White Embroidery

  Kiyasa Signature

  Chain

  Rectangular White Tray with White Embroidery

  $125.00
 • Weave Black Rectangular Tray

  Kiyasa Signature

  Weave

  Weave Black Rectangular Tray

  $135.00
 • Weave Copper Rectangular Tray

  Kiyasa Signature

  Weave

  Weave Copper Rectangular Tray

  $135.00
 • Herringbone Grey Round Tray

  Kiyasa Signature

  Herringbone

  Herringbone Grey Round Tray

  $125.00
 • Herringbone Grey Rectangular Tray

  Kiyasa Signature

  Herringbone

  Herringbone Grey Rectangular Tray

  $125.00
1 2